Bà Mẹ Việt Nam anh hùng

Đóng góp vào sự nghiệp thống nhất đất nước có những hy sinh âm thầm và vô cùng vĩ đại của những người mẹ đã hiến dâng những người thân yêu nhất của mình cho tổ quốc. Ghi nhận sự hy sinh cao cả đó, ngày 24/9/1994 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ra pháp lệnh ban hành Danh hiệu Vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng". Danh hiệu cao quý này được tặng cho những phụ nữ có ba con trở lên là liệt sĩ, có người con duy nhất là liệt sỹ, có con cùng chồng hoặc bản thân là liệt sĩ.
 
 
Đến tháng 12/2008 có gần 50.000 phụ nữ được tặng, hoặc truy tặng danh hiệu cao quý này. Bà Nguyễn Thị Thứ ở Quảng Nam có 10 con và 2 cháu là liệt sĩ. Bà Phạm Thị Ngư ở Bình Thuận và bà Nguyễn Thị Rành ở TP. Hồ Chí Minh, hai Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, có 8 người con liệt sĩ.
Nhiều chính sách và hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với các "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" đã và đang được thực hiện ở khắp mọi địa phương, như: tặng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng, trợ cấp hàng tháng...