Thống nhất đất nước

Sau Hiệp định Pari ngày 27/1/1973, quân đội Mỹ và các nước đồng minh của Mỹ phải rút khỏi miền Nam Việt Nam. Chính quyền và quân đội Sài Gòn mất chỗ dựa, suy yếu dần. Trong khi đó, lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam ngày càng phát triển, vùng giải phóng được mở rộng. Cuối năm 1974, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975. Cùng với quân dân cả nước, phụ nữ tham gia đấu tranh chính trị, binh vận, chiến đấu và phục vụ chiến đấu; bao vây, tháo gỡ đồn bót địch, giải phóng nhiều vùng nông thôn, giành chính quyền ở nhiều thành phố, thị xã, thị trấn.
 
 
Bà Nguyễn Thị Bình ký hiệp định Pari
 
Ngày 14/4/1975, chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định được mang tên "Chiến dịch Hồ Chí Minh". Trong chiến dịch này phụ nữ đã cùng với nhân dân nổi dậy chiếm lĩnh, làm chủ và bảo vệ các cơ sở kinh tế, chính trị văn hóa quan trọng; tạo điều kiện cho các binh đoàn chủ lực tiến vào thành phố, góp phần đưa sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước của dân tộc đến thắng lợi hoàn toàn.
 
 
Bức ảnh "Ngày hội ngộ"