Phụ nữ trong Lịch sử

Trưng bày không chỉ tập trung giới thiệu vai trò, sự tham gia của các thế hệ phụ nữ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc mà còn đề cập đến muôn mặt cuộc sống đời thường của người phụ nữ trong chiến tranh.
Những câu chuyện cuộc đời, những đóng góp, chiến công và cả sự hy sinh, mất mát của họ cho nền độc lập dân tộc và thống nhất đất nước được khắc họa đậm nét qua các hiện vật trưng bày.
Hình ảnh người phụ nữ đương đại trong công cuộc xây dựng đất nước với những phẩm chất nhân hậu, bản lĩnh, nghị lực và đầy đam mê cũng được thể hiện qua các bộ phim ngắn.
 
   
 
      1. Các nhân vật lịch sử
      2. Giai đoạn 1930-1954
      3. Miền Nam giai đoạn 1954-1975
      4. Miền Bắc giai đoạn 1954-1975
      5. Thống nhất
      6. Bà mẹ Việt Nam anh hùng
      7. Chân dung phụ nữ đương đại