Trung tâm Nghệ thuật đương đại

      MAM-Art Projects là kết quả hợp tác giữa Bảo tàng Nghệ thuật Menifique và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam nhằm giới thiệu với công chúng nền nghệ thuật hiện đại và đương đại Việt Nam, kết nối Nghệ thuật Đương đại Việt Nam với Nghệ thuật quốc tế, từ đó thúc đẩy sự phát triển của Nghệ thuật Hiện đại và Đương đại nước nhà.
 
      Thông tin Tác phẩm của 2 nữ họa sĩ : (Hiện đang trưng bày tại tầng 5 của BTPN)
 
 
  Dương Thúy Liễu, Ngày chủ nhật ngọt ngào
Năm sáng tác: 2013
Kích thước: 145 x 180 cm, Acrylic và sơn dầu trên toan
 
 
Lý Trần Quỳnh Giang, Cô đơn 1
Năm sáng tác 2014
Kích thước: 70 x 150 cm, Sơn dầu trên toan