Hội nghị bàn tròn "Bảo tàng - Những thách thức ở thế kỷ XXI"

   Trong 2 ngày 30 và 31/10/2017, đại diện Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã tham dự Hội nghị bàn tròn với chủ đề “Bảo tàng – Những thách thức ở thế kỷ XXI” do Viện Goethe khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương tổ chức tại thủ đô Jakarta, Indonexia. Hội nghị là một phần của dự án đa chiều về tương lai của các bảo tàng do Viện Geothe tổ chức với mục đích thúc đẩy các cuộc thảo luận xuyên quốc gia và tăng cường quan hệ hợp tác chuyên môn giữa các tổ chức trong khu vực Đông Nam Á và Đức.
 
   Có 16 đại biểu đến từ các quốc gia: Đức, New Zealand, Indonexia, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Myanmar, Singapore và Việt Nam tham dự Hội nghị. Các tham luận đã tập trung chia sẻ những khía cạnh tích cực và tiêu cực mà các bảo tàng đang phải đối mặt trên phạm vi toàn cầu và khu vực và thảo luận sôi nổi theo các chủ đề: 
   - Làm thế nào để chúng ta có thể định hình lại các quy tắc của lịch sử nghệ thuật?
   - Vấn đề tài trợ, quốc tế, khu vực hoặc tại địa phương có ý nghĩa gì đối với bảo tàng và bản sắc của chúng trong thế kỷ 21?
   - Các bộ sưu tập bao hàm ý gì và làm thế nào để có thể tạo thuận lợi cho việc lưu thông các bộ sưu tập giữa các bảo tàng với nhau?
   - Làm thế nào để chúng ta xác định công tác giáo dục bảo tàng cho tương lai?
 
   Tham dự Hội nghị bàn tròn, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã có phần chia sẻ về hoạt động phản ánh các vấn đề địa phương tại Bảo tàng, vai trò của cộng đồng và việc gắn kết cộng đồng với hoạt động Bảo tàng.
   Hội nghị bàn tròn “Bảo tàng – Những thách thức ở thế kỷ XXI” không chỉ là dịp để cán bộ bảo tàng ở nhiều quốc gia cùng chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau mà còn là cơ sở cho việc kết nối, hợp tác hoạt động trong tương lai./.
 
 
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị
 
 
 
Phần trình bày của Giám đốc BTPNVN
 
  
 
Thảo luận tại Hội nghị
 
 

Các tin khác