Phan Thị Yến Nhi - cô gái binh vận đất Quảng Nam

Kỷ niệm 55 năm "Đội quân tóc dài" (1960-2015)
và 50 năm phong trào “Ba đảm đang” (1965-2015)

      Binh - địch vận được xác định là một mũi giáp công, một chiến lược của chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ. Đây là nhiệm vụ do phụ nữ đảm nhiệm. Họ trực tiếp đi vào vùng địch để tuyên truyền kêu gọi lính Ngụy quay về với cách mạng, kêu gọi nhân dân từ vùng địch về vùng giải phóng để sản xuất. Phụ nữ luôn phối kết hợp chặt chẽ với bộ đội, các đội vũ trang công tác xã và lực lượng hợp pháp, tuyên truyền bằng nhiều hình thức như rải truyền đơn, gửi thư tay, rao loa, rỉ tai qua người thân..., làm cho binh lính địch hiểu đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Từ đó gợi lên tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc trong hàng ngũ địch, kêu gọi họ trở về cùng toàn dân đứng lên đánh đổ đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai bán nước.
 
      Từ sau Tổng tấn công Mậu Thân năm 1968, quân và dân miền Nam tập trung tấn công địch trên cả 3 mặt trận: chính trị, quân sự, binh vận. Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã cho in các loại tài liệu tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, của Mặt trận dân tộc giải phóng, lời kêu gọi binh lính địch về với cách mạng Việt Nam để cán bộ làm công tác binh địch vận một cách hiệu quả.
 
      Trong hàng vạn phụ nữ làm công tác binh vận, có một người con gái đất Quảng Nam tên Phan Thị Yến Nhi 14 tuổi đã tham gia cách mạng với nhiều nhiệm vụ khác nhau, đặc biệt là công tác dân vận. Với tài liệu tuyên truyền “Chính sách 10 điểm” của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam do Ban đấu tranh chính trị huyện Quế Tiên giao để kêu gọi binh lính Ngụy bỏ súng về với cách mạng. Trước khi tuyên truyền, vận động, bà phải bám cơ sở, nắm tình hình địch - ta, nghiên cứu kỹ các tài liệu được phát, thậm chí là học thuộc, tìm hiểu thực tế để công việc đạt hiệu quả. Bà đến các vùng có đồn địch đóng ở địa bàn huyện Quế Tiên hay các vùng tranh chấp giữa ta và địch, nhờ sự giúp đỡ của quần chúng bắc loa lên cây to, đọc lời kêu gọi của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam để địch trong các đồn nghe thấy.
 
 
 
Tài liệu tuyên truyền "Chính sách mười điểm" bà Phan Thị Yến Nhi sử dụng khi đi binh địch vận
ở huyện Quế Tiên, Quảng Nam từ 1972-1973
 
      Một lần, bà đi binh vận ở vùng tranh chấp. Ở đây, có những căn nhà hòa hợp dân tộc, khi đến không được mang vũ khí, bà cùng với các du kích đóng giả là dân, bên địch có Ngụy và lính tâm lý chiến mặc thường phục, hai bên cùng ngồi uống nước, nói chuyện. Khi đó, bà rất bình tình, nhớ lại những điều đã đọc trong tài liệu tuyên truyền để thuyết phục: quân Mỹ đã bị nhân dân Việt Nam đánh, rút rồi, tại sao đã ký Hiệp định Paris, lính Ngụy vẫn bắn, giết dân vô tội... Khi những tên lính tâm lý chiến ngoan cố nói: chúng tôi cầm súng Mỹ, còn cộng sản cầm súng của Liên Xô, Trung Quốc; bà Nhi đã thông minh đối đáp: Vũ khí là vật để bắn, cầm súng quan trọng là bắn vào ai?... Cuối cùng, nhờ công tác binh địch vận, tuyên truyền một cách thường xuyên, dần dần lính Ngụy đã bỏ súng về với cách mạng rất nhiều.
 
      Với những thành tích đã đạt được, bà vinh dự được tặng thưởng: Huân chương Quyết thắng hạng 3, Huy chương Giải phóng hạng Nhì, Huân chương Kháng chiến hạng nhì…

Các tin khác