Khai mạc Lễ hội Fukushima 2014

Một số hình ảnh lại của Lễ hội Fukushima 2014 diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam:
 
 
Triển lãm Fukushima
 
 
Triển lãm truyện tranh Manga
 
 
Nghi lễ Trà đạo
 
 
Hướng dẫn cắm hoa
 
 
Hướng dẫn làm phụ kiện
 
 
Thử rượu
 
 
 Trình diễn thời trang
 
 
 
Một số điệu múa truyền thống

Các tin khác