• Lọt vào top 25 Bảo tàng hấp dẫn nhất Châu Á Lọt vào top 25 Bảo tàng hấp dẫn nhất Châu Á
  • Đám cưới của người Dao đỏ Đám cưới của người Dao đỏ
  • Không gian trưng bày Phụ nữ trong Gia đình Không gian trưng bày Phụ nữ trong Gia đình
  • Mẹ con Giáy, Hà Giang, 2003 Mẹ con Giáy, Hà Giang, 2003
  • Cầu người Cầu người
  • Không gian trưng bày Phụ nữ trong Lịch sử Không gian trưng bày Phụ nữ trong Lịch sử
  • Đáp vải Đáp vải
  • Gia-rai, Gia Lai, 2006 Gia-rai, Gia Lai, 2006
  • Khăn đội đầu của người Dao đỏ Khăn đội đầu của người Dao đỏ
Bảo tàng Phụ Nữ Việt Nam lọt vào top 25 Bảo tàng hấp dẫn nhất châu Á do Tripadvisor bình chọn

Tin tức

Phan Thị Yến Nhi - cô gái binh vận đất Quảng Nam

Trong hàng vạn phụ nữ làm công tác binh vận, có một người con gái đất Quảng Nam tên Phan Thị Yến Nhi 14 tuổi đã tham gia cách mạng với nhiều nhiệm vụ khác nhau, đặc biệt là công tác dân vận. Với tài liệu tuyên truyền “chính sách 10 điểm” của chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam do Ban đấu tranh chính trị huyện Quế Tiên giao để kêu gọi binh lính Ngụy bỏ súng về với cách mạng.

Xem chi tiết »

KÊU GỌI TÀI TRỢ

MUSEUM SHOP